שחרור ממעצר – כל מה שחשוב לדעת

מעצר, אינו דבר נעים. פעמים רבות, המעצר אינו מוצדק. בדרך כלל, המעצר מתבצע לצורך חקירה, או בגלל נסיבות שבגללן חוששים לתת לחשוד להסתובב חופשי. פעמים רבות, זהו מעצרו הראשון של הנעצר. הוא לא יודע מה התהליך, כיצד יכול להשתחרר, ומה עליו לעשות. פעמים רבות, גם לבני המשפחה אין כל ניסיון בנושא. לכן, חשוב לפנות לעורך דין פלילי, כבר מרגע היוודע המעצר.

כמה זמן נמשך מעצר?

סמכויות המעצר של קציני המשטרה מוגבלות. קצין משטרה, יכול לעצור חשוד לפרק זמן של 48 שעות. בפרק הזמן בין 24 שעות מרגע המעצר, ועד 48 שעות, חובה על המשטרה להביא את העצור בפני בית המשפט. בית המשפט, יכול לתת הארכה של 15 יום, ואף 30 יום. מעבר לכך, על היועץ המשפטי לממשלה לאשר את המשך המעצר.

מהם הדרכים להשתחרר ממעצר?

כדי להשתחרר ממעצר מוקדם יותר, יש כמה דרכים. מומלץ, שדרכים אלו יתבצעו כאשר עורך דין פלילי מעורב בתהליך מול המשטרה ובית המשפט.

שחרור בערבות

לפעמים, תשחרר המשטרה או בית המשפט את החשוד, אך תבקש ממנו להפקיד כסף. ההפקדה היא למשך זמן החקירה. עבור שחרור ממעצר, ניתנים תנאים מסויימים. אם החשוד מפר את התנאים, הכסף המופקד עובר לרשות המדינה. לפעמים, תמנה המשטרה או בית המשפט, צד שלישי, אשר הערבות תוטל עליו, והוא יהיה אחראי שהעציר ימלא את התנאים סקיבל לצורך שחרורו.

שחרור למעצר בית

פעמים רבות, תשחרר המשטרה את החשוד למעצר בית. לשחרור זה, יש תנאים מגבילים. ולכן, עורכי הדין, משתדלים להביא לכך שהחשוד ישוחרר בשלב ראשון למעצר בית.

שחרור ממעצר בית של קטין

כאשר קטין נעצר ונשלח למעצר בית, מהווה הדבר נטל על הוריו. על אחד מהם, להיות צמוד לבן, ולהשגיח עליו כל העת. ההורה, אינו יכול לצאת לעבודתו. אם מעצר הבית מתבצע בחופש הגדול- מכביד המעצר על כל המשפחה. הם אינם יכולים לבלות מחוץ לבית את החופש הגדול כבתור משפחה. ולפעמים, כל המעצר של הקטין אינו מוצדק.

לפעמים, יוצמד את העציר המשתחרר אזיק אלקטרוני, ויוטל עליו צו המונע ממנו יציאה מהארץ. מטרת האזיק, היא לאפשר למשטרה לפקח על מעשיו של החשוד.

חשוב שבני המשפחה יפנו לעורך דין ברגע המעצר!

כאשר בן משפחה או חבר נעצר- אסור לאבד זמן! יש צורך ליצור קשר במידית עם עורך דין מומחה בתחום. עורכך הדין, יפעל במלוא המרץ לשחרור מהמעצר. בנוסף, עורך הדין ייפגש עם בני המשפחה, יסביר להם את הסיבות למעצר, ובאילו תנאים אפשר לפעול כדי לשחרר את העצור. על המשטרה, לאפשר לעצור להיפגש עם עורך הדין. בפגישה, מסביר עורך לעצור את נסיבות מעצרו, ומתייעץ עמו על אפשרויות השחרור העומדות בפניו. פגישות עורך הדין עם המשפחה ועם העצור, חיוניות לצורך הרגעה, תמיכה, והבהרת המצב.

Comments are closed.