העסקת עובד זר על פי החוק

הפכתם למעסיקים ? להלן כל המידע לגבי התשלומים שחלים עליכם על פי חוק כמעסיקי עובדים זרים :

 

תחילה – חשוב לדעת -עובד זר זכאי לאותם תנאי עבודה להם זכאי עובד ישראלי על פי חוק, עוד חשוב לדעת כי יש לערוך חוזה העסקה מסודר עם העובד המעגן יחסי עובד- מעביד כחוק ומגן על שני הצדדים במקרה של פיטורין/התפטרות.

 

שכר מינימום – העובד הזר זכאי לשכר לא פחות משכר המינימום הקבוע בחוק, נכון ל-1/1/2017 –  5000₪  ברוטו, השכר כיום מבוסס על תעריף לשעה של 26.88₪   בסיכום חודשי של 186 שעות – כלומר משרה מלאה.

 

ניכויים מהשכר – מעסיק עובד זר רשאי לנכות משכר הברוטו של העובד תשלומים עבור מגורים והוצאות נוספות המחויבות על פי חוק.  הסכום המותר בניכוי משתנה ממעסיק למעסיק, לדוגמה: מעסיק עובד זר בסיעוד רשאי לנכות סכום אשר לא יעלה על 25% משכר העובד, קרי אם עובד בשכר מינימום, הסכום המקסימלי לקיזוז הינו 1250 ₪ (25% מ – 5000₪). יובהר כי לא ניתן לקזז אוטומטית 25% אלא בדיוק לפי התקנות.

 

זכויות סוציאליות – אין כל הבדל בין עובד זר לעובד ישראלי לעניין הזכויות הסוציאליות.  לגבי עובד זר בסיעוד, במידה והוא מועסק במסגרת חוק הסיעוד בחלק מהשעות ע"י חברת סיעוד, אזי לעובד שני מעסיקים וכל מעסיק משלם שכר ותנאים סוציאליים בהתאם לאחוזי המשרה. התנאים הסוציאליים מתחלקים בין המעסיק הפרטי לבין חברת הסיעוד.

 

יום מנוחה שבועי – עובד זר זכאי למנוחה שבועית של 36 שעות רצופות לפי בחירתו (יום שישי, שבת או ראשון ) עם זאת, עובד זר סיעודי המתגורר בבית המעסיק זכאי ליום מנוחה שבועי של 25 שעות ברצף בד"כ ממוצאי שבת ועד יום ראשון בערב. במקרה והעובד מועסק ביום המנוחה השבועית שלו הוא זכאי לשכר בשיעור של 150% משכרו הרגיל.

 

חופשה שנתית – העובד הזר זכאי למספר ימי חופשה שנתית בתשלום בהתאם לוותק שצבר במקום עבודתו. במהלך החופשה העובד זכאי לתשלום בגובה השכר הרגיל שלו.

 

הבראה – הזכאות לדמי הבראה לכל עובד ישראלי וזר משתכללת רק לאחר עבודה רציפה של שנה שלמה אצל אותו מעסיק. שווי תעריף יום ההבראה משתנה בצו פורמלי כל מספר חודשים, לפי העדכון האחרון ביולי 2014 שווי יום הבראה הוא 378 ₪ .

 

חגים – עובד זר (כמו עובד ישראלי) זכאי ל-9 ימי חג בשנה. החגים שאותם הוא מבקש לחגוג נקבעים פעם אחת, מראש, בהסכם ההעסקה הראשוני בין הצדדים. המעסיק מחתים את העובד בתחילת ההעסקה על 9 החגים שבחר כנספח בחוזה ביניהם.

 

פנסיה – על פי צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק משנת 2008 , זכאי העובד הזר בישראל להפרשות לפנסיה. מדי חודש על המעסיק להפריש מכספו ערך של 6.5% משכר העובד ברוטו (נכון לינואר 2017) ועוד 6% לפיצויים. את הכסף יש להפריש לקרן שאינה פנסיונית או לחשבון בנק ייעודי. מעסיקי עובדים זרים בענף הבניה, הטכנולוגיה הייחודית וחברות הסיעוד צריכים להפריש את הכספים לפיקדון מיוחד שבבנק מזרחי-טפחות אותם יקבל העובד בסיום עבודתו.

 

מחלה –בתחילת העסקה חובה מיד לבטח את העובד הזר בביטוח רפואי, זאת כדי לא להיתבע ע"י העובד במקרה של תאונה במהלך העבודה. העובד זכאי ל- 18 ימי מחלה בשנה עד לתקרה של 90 ימי זכאות צבורים, ימי המחלה משולמים כנגד אישור מחלה רשמי, חישוב תשלום ימי המחלה הוא כדלקמן – בעבור היום הראשון לא משלמים, בעבור היום השני והיום השלישי 50% מהשכר היומי הרגיל והחל מהיום הרביעי ועד לתקרה של 90 ימים צבורים העובד מקבל 100% שכר יומי רגיל.

סיום יחסי עבודה ביוזמת העובד –דהיינו התפטרות- אם מסיבה כלשהי העובד הזר מעוניין להפסיק לעבוד אצל המעסיק – הוא יכול לעשות כן ללא חשש ואסור בשום פנים ואופן למנוע זאת ממנו. עליו להודיע למעסיקו בכתב ולהציג מכתב התפטרות. הפסקת העבודה מצד העובד צריכה להיות כפופה להנחיות החוק, כלומר העובד צריך לתת התראה מראש למעסיק על התפטרותו לפי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות. עובד זר המתפטר זכאי לכספי הפיצויים שהופרשו לו לגמל. יש מקרים בהם התפטרות מזכה את העובד בתשלום פיצויים גבוהים יותר – התפטרות כדין מפוטר.

ביוזמת המעסיק – דהיינו פיטורין – על המעסיק לערוך שימוע לעובד בטרם הוא מפטר את העובד ולאחר מכן יש לתת לעובד מכתב פיטורין בשפה שהוא מבין הכולל בתוכו את תוצאות השימוע. מעסיק המבקש לפטר את העובד מחויב על פי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות לתת לעובד התראה מראש על הפיטורין, זמן ההתראה משתנה לפי ותק העובד כשהמקסימום של הודעה מוקדמת הוא חודש ימים מלא. עובד זר אשר פוטר זכאי לפיצויי פיטורין על פי החוק.

 

* המידע שלעיל מתייחס לעובדים זרים העובדים במשרה מלאה.

 

 

חשוב לדעת ! מעסיק עובד זר שיפר את זכויות עובדו הנקבעו כחוק צפוי לקנס של עשרות אלפי שקלים עם מאסר אפשרי  !!!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *