עורכת הדין טל איטקין- על הפחתת מזונות קטין בעקבות התנכרות להורה שאינו משמורן

תופעת התנכרות מצד קטינים כלפי ההורה שאינו משמורן, הפכה לצערנו לתופעה נפוצה. בפסק-דין שניתן לאחרונה החליט בית המשפט לענייני משפחה להילחם בתופעה, באמצעות הפחתת דמי המזונות של האב לקטינה, נוכח יחסה כלפיו. עורכת הדין טל איטקין – מומחית בדיני משפחה, מעמד אישי וירושה, מסבירה על יחסו של בית-המשפט כלפי התופעה.

על פסק-הדין

במסגרת הסכם גירושין, הגיעו בני-זוג להסכמה לפיה האב ישלם 2,000 ₪ לכל אחד משני ילדיו הקטינים, בנוסף על מחצית מן ההוצאות הרפואיות שיזדקקו להם. לאחר מספר שנים, הגיש האב תביעה להפחתת דמי המזונות של בתו בת ה-16 בטענה שהקטינה מתנכלת לו מזה כ-4 שנים, כתוצאה מהסתה מתמשכת מצד האם שאף מעודדת את יחסה המכפיש של הקטינה כלפי האב. אב הדגיש כי מטרת התביעה הינה לעודד את האם לפעול לחידוש הקשר בין הקטינה לבינו, ולא להפיק רווח כלכלי על חשבון טובתה של הקטינה.

האם טענה מנגד, כי היא ובתה אינן אשמות במערכת היחסים העכורה בין האב לקטינה, שכן האב לטענתה אינו עושה מאומה לחידוש הקשר עם הקטינה. כמו כן טענה כי יש להגדיל את מזונותיה של הקטינה לאור שינוי נסיבות מהותי המצדיק זאת. עוד הוסיפה האם, כי יחסה של הקטינה כלפי אביה נובע כתוצאה מההתעללות המתמשכת שהפגין כלפי האם, אשר גרמה לקטינה לסלוד ממנו.

בצעד אמיץ, קיבל השופט אלבז מביהמ"ש לענייני משפחה את תביעת האב. השופט קבע בפסק דינו, כי במקרים מסוימים, בהם מתנכל הקטין להורה הלא משמורן, מסרב לקיים את הסדרי הראיה עמו ולשמור איתו על קשר, ניתן לצמצם ואף לבטל את דמי המזונות להם זכאי הקטין, בשים לב לגילו של הילד ומצבו הכלכלי. כן נקבע, כי הפחתת דמי המזונות אפשרית גם במקרים בהם ההורה המשמורן הוא שתרם לניכור בין הקטין להורה השני, כפי שקרה במקרה דנן. השופט אלבז הבהיר, כי הפחתת מזונות או ביטולן הינה חריג לכלל הזכאות של קטין למזונות מאביו, ואולם אין לצפות מאב לנהוג כ"כספומט", ולהעביר כספים לילדיו ללא קשר להתנהגותם כלפיו. בית המשפט הפחית את דמי המזונות של הקטינה למחצית מדמי המזונות ששולמו לה עד כה, תוך הבהרה שככל שיחודש הקשר בין האב לקטינה יוגדלו דמי המזונות לשיעורם המקורי.

משפט

השפעתו הצפויה של פסק-הדין

עורכת הדין טל איטקין מסבירה, כי יש לברך על פסקי-דין כגון דא, בהם משתמש בית-המשפט בשיקול דעתו על-מנת לפעול למיגור תופעות שיש להוקיען, דוגמת התנכלות ילד להורה ללא סיבה ממשית. ניתן לקוות, כי בעקבות פסק-הדין ימליצו עורכי-דין ללקוחותיהם לחדול מכל פעולת הסתה כלפי ההורה אחר, ולהימנע ככל שניתן ממצב בו ילדי הצדדים הופכים לכלי מלחמה בסכסוך הגירושין, דבר שיש בו כדי לגרום לקטינים נזק רגשי-נפשי בלתי-הפיך.

Comments are closed.