נהיגה בזמן פסילה

נהיגה בזמן פסילה נחשבת לעבירה חמורה ביותר בפקודת התעבורה. העונש המרבי עליה עשוי/עלול לעמוד על שלוש שנים מאסר בפועל אולם אין חובה לקצוב עונש מאסר בכלל ועונש שלש שלוש שנות מאסר בפרט; ניתן להטיל עונש חלופי כגון השתת קנס כספי. החומרה היתרה שבה נדרש בית המשפט לעבירה זו נובעת מתפיסתו אותה כביטוי לזלזול הנהג בחוק ובהפרתו הבוטה. בית המשפט רואה בנהיגה בפסילה פגיעה באושיות המשפט. לא פחות.
היבט אחר של חומרת העבירה נובע מהיותה חריגה מתנאי הפוליסה הביטוחית. המשמעות המעשית של תאונה שנגרמת על ידי נהג שנוהג בשעת פסילה היא הכבדת הנטל על הקופה הציבורית.
בתי משפט מחמירים בשנים האחרונות את העונשים על המפרים את חוקי התנועה בכלל ואת העושים זאת ביודעים ובמזיד, תוך מודעות למשמעות מעשיהם, בפרט וביתר שאת. רמת ענישה על עבירות מסוימות, אשר נהיגה בפסילה היא אחת מהן, מחמירה באופן עקבי. מאסר בפועל הוא ודאי העונש החמור והמחמיר ביותר אבל על העוברים עבירה זו מוחלים רכיבי ענישה נוספים ובהם, פסילת רשיון נהיגה לתקופה ממושכת, קנס כספי גבוה ועוד.
בין מיצוי הדין לבין זיכוי
אף שגם עורך דין תעבורה מקצועי ומנוסה, המכיר לפני ולפנים את התחום, עשוי להתקשות להגן על מי שנוהג בזמן פסילה, חשוב ומומלץ לעבריין התנועה להסתייע בייעוץ ובייצוג של עורך דין. במקרה שבו נהג נתפס נוהג בפסילה בפעם הראשונה, שאף היא ודאי פעם אחת יותר מדי, בית משפט עשוי להסתפק בקציבת עונש מאסר על תנאי כעונש הרתעתי. טיעונים מוצקים ומשכנעים של עורך דין תעבורה עשויים להשפיע על שיקול דעת השופט בפסיקתו. התועלת של ייצוג נאשם על ידי עורך דין עשויה לבוא לידי ביטוי בהמרת עונש בפועל בעונש על תנאי, בקיצור משך זמן הפסילה ובהפחתת גובה הקנס. אמנם בין מיצוי הדין לבין זיכוי בדין יש טווח רחב של ענישה פוטנציאלית, אבל גם כאשר קשה מאוד למצוא נסיבות מקלות להקלה בעונש, שומה על עורך דין תעבורה מקצועי כי לאחר עיונו בחומר הראיות, במסמכים ובעדויות, הוא עשוי למצוא עוגנים אחדים שבהם ניתן להיאחז לביסוס טענה מושכלת לענישה מופחתת.
בשורה התחתונה, בשל העובדה כי נהיגה בפסילה נחשבת לעבירת תנועה חמורה ביותר ומשום חוסר הסובלנות הגורף של מערכת המשפט כלפי העוברים אותה, הלכה למעשה הסיכוי של נאשמים להימנע מעונש כבד הוא כמעט אפסי ללא ייצוגם על ידי עורך דין מקצועי, מאומן ומיומן בייצוג מורשעים בעבירות תנועה חמורות בכלל ובנהיגה בפסילה בפרט.
עם זאת, מאחר שמאמר זה לא נדרש כלל לסוגיות של אחריות ולהיבטים חינוכיים בכלל ולכאלה הקשורים לתרבות נהיגה בפרט, חשוב לחזק ולהעצים את הדגש שבא לידי ביטוי "בשורה האחרונה"- במירכאות ובלעדיהן- אשר אינה משתמעת לשתי פנים: ייצוג על ידי עורך דין תעבורה היא תנאי הכרחי למיצוי הסיכוי להימנע מעונש מאסר בפועל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *