מס על השקעה בקרנות נאמנות – כמה, למה ומתי משלמים

קרנות נאמנות, כמו ניירות ערך אחרים, מחויבת גם היא במס על רווח. הבדלים בין קרן חייבת ובין קרן פטורה? כמה מס משלמים, מדוע ומתי משלמים מס זה, וכיצד משפיע המס על שיקולי מכירה וקנייה.

באם אתם משקיעים כספים בקרן נאמנות, תהיו חייבים על פי חוק לשלם מס על אותם רווחים מהקרן, ככל שיהיו רווחים כאלו. כיצד תדעו מתי ואיך לשלם מס זה? באופן כללי, קיימים שני סוגי קרנות נאמנות: חייבת ופטורה.

קרן חייבת הינה קרן נאמנות החייבת בתשלום למס הכנסה. היא משלמת מס ישירות לשלטונות המס, לפי שיעורי מס אשר חלים על יחידים. במקרה זה, אין כל הבדל בין שיעורי מס על החזקת ני"ע באופן ישיר, ובין שיעורי מס המשולמים ע"י הקרן. התוצאה – רווח ההון שלכם בעת פדיון הקרן אכן יהיה פטור ממיסוי רווחי הון; הדבר תקף גם בנוגע לדיבידנד שיתקבל.

קרן פטורה הינה קרן נאמנות שרווחיה והכנסותיה פטורים מכל תשלום של מס על ידי הקרן, יען כי – הקרן אינה משערכת את נכסיה בהתאמה להפסדים או לרווחים, או את המס הנדרש. עבור קרן פטורה, יחויב הלקוח, בעת מכירת הקרן, במס בשיעור 20% על רווח הון ריאלי.

קרן פטורה המתחייבת להשקיע לכל הפחות 90% מנכסיה במט"ח ספציפי, תוכל להגדיר עצמה כך: קרן מטבע עיקרי. דוגמה טובה תהיה קרן מט"ח המשקיעה את נכסיה באג"ח דולרי, ותגדיר עצמה כקרן בה הדולר הינו מטבע עיקרי.

בקרן כזו, שינויי שער חליפין של המטבע ייראה כשינוי במדד המחירים. באופן זה, יהיה על מחזיק יחידות ההשתתפות לשלם 20% מס רווח ריאלי, אולם במונחי המטבע העיקרי. חשוב לזכור כי ייתכן מצב בו על אף ירידת שער המטבע העיקרי, והפסד של הלקוח במונחים שקליים, עדיין יידרש לשלם מס על רווחי הון עבור רווח ריאלי.

כיצד לבחור קרן נאמנות

שיקולים ספורים עשויים לסייע לכם בבחירת סוג מיסוי הקרן:

  • קיזוז הפסדים: באם ברשותכם הפסד הון מממש, הרי שתוכלו לקזזו כנגד רווי הון מני"ע בלד. תוכלו לבצע פעולה זו רק עם קרן נאמנות שהוגדרה "פטורה", הנחשבת ני"ע לצורכי קיזוז. בשונה מכך, קרן חייבת אינה מאפשרת קיזוז הפסדים.
  • מיסוי נומינלי או ריאלי: יש לזכור כי המס המשולם על השקעה שקלית יהיה בשיעור 15% על רווח נומינלי (הכולל מדד). לעומת זאת, בעת השימוש, ישולם מס בשיעור 20% על רווחים ריאליים (עם ניכוי המדד). מצב זה מצריך התחשבות באינפלציה עתידית, שהרי קיימת אפשרות לשלם מס מופחת על רווחים ריאליים,בעוד מדד המחירים עשוי לעלות מהותית, ולהפך.
  • דחיית מס: כפי שנאמר, עבור קרן פטורה, יש לשם מס רק בזמן מימוש, כך שאפשרי הדבר לדחות את זמן תשלום המס עד לעת המכירה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *