תביעה נגד עורך דין – כל המידע

רשלנות הינה יסוד נפשי הנדרש להרשעה. במידה ואתם חשים כי עורך הדין שטיפל במקרה שלכם ביצע איזו שהיא רשלנות בתיקכם וגרם לכם להפסדים, ניתן להגיש תביעה נגד עורך דין בגין רשלנות מקצועית. האבחנה בין טעות עו"ד לבין רשלנות מקצועית של עוה"ד חשובה  בגלל היכולת של הלקוח לזכות נגד בתיק עורך הדין בשל הנזק שנגרם לו כתוצאה מפעולותיו של עורך הדין בתיקו. טעות של עוה"ד, אשר אין עמה רשלנות מקצועית, לא תהיה עילה מספקת לתביעה של הלקוח, אך רשלנות מקצועית שתוכח, מקימה ללקוח עילת תביעה נגדו. במידה ותוכח רשלנות הסיכויים של הלקוח לזכות יהיו טובים.

בטרם תוגש התביעה נגד עורך הדין, יש לנסות להקטין את נזקי הלקוח. עו"ד נוסף יכול לסקור את המקרה, לבדוק את האפשרויות העומדות בפניו ולייעץ לו אם ניתן להגיש תביעת עורך דין בגין רשלנות מקצועית. למשל, אם עוה"ד לא הגיע לדיון וכתוצאה מכך תביעת הלקוח נמחקה ולא נדחתה, מן הראוי כי הלקוח ינסה לבטל את המחיקה או להגיש תביעה חדשה.

במה מתבטאת רשלנות של עורך דין?

במקרים רבים, כשל של עו"ד בדבר טיפול לא ראוי בגלל הזנחה או מתוך כך שהוא מקבל על עצמו מספר רב של תיקים. הרשלנות נובעת מתוך הכמות שבה הוא מסוגל לטפל בתיקים. ניתן למצוא מקרים חמורים יותר של הפרת חובה, כמו אי העברת כספי פיקדון ללקוח. כאמור, לא כל מקרה עשוי להיחשב כרשלנות מקצועית. לדוגמא – עו"ד שאינו מחויב לפעול על פי הוראות מרשו, מתוך שיקוליו המקצועיים. תביעות של רשלנות מקצועית מצד עורך דין מצדיקות חוות דעת וייעוץ של עורכי דין המבינים בתחום ספציפי זה.

כל עורכי הדין מבוטחים בחברות ביטוח המכסות אחריות מקצועית, אך פוליסת הביטוח מעמידה לרשות עורך הדין ייצוג משפטי ולא על "רשלנות מקצועית", כי אם רק בגין הפרת חובה, כגון מעשים פליליים מכוונים מצד עורך הדין הנתבע. מקרים של תביעות בגין רשלנות ניתן למצוא למשל בתחום המקרקעין, כאשר עו"ד התבקש לבדוק נכס והיו בו פגמים שעורך הדין לא חשף בפני הלקוח, כך שנגרם ללקוח נזק רב לאחר רכישת הנכס.

מדוע אנו עדים יותר לתביעות בגין רשלנות מקצועית של עורכי דין?

אחת הסיבות לכך היא שישנה תחרות רבה על הפרנסה בין עורכי הדין, כך שעורכי דין רבים לוקחים על עצמם לטפל בכמה מקרים בעת ובעונה אחת ואין להם ניסיון בכל התחומים. זו הסיבה, שיש להגיע לעורך דין שמתמחה רק בתחום הספציפי הקשור אליכם, למשל עורכי דין שמתמחים בענייני משפחה, עורכי דין המתמחים במקרקעין עבור רכישה ומכירה של נכסים, עו"ד פלילי שמתעסק רק בסדר הדין הפלילי וכן הלאה. אנשים רבים אינם יודעים כי עריכת הדין מתפרסת על כמה וכמה תחומים ולכן יש לברר היטב לפני שבוחרים עו"ד המתמחה רק בתחום מסוים.

Comments are closed.