רשלנות רפואית – האם אפשר להכיל אחריות פלילית

רשלנות רפואית הינה גרימת נזק עקב אי התחשבות בנתונים ובנסיבות אשר באופן אובייקטיבי אמורים היו להשפיע על ההחלטות של הגורם המטפל. רשלנות רפואית הינה מושג משפטי שמתייחס למגוון סוגים שונים אשר בהם יכול המקרה להתרחש:

  • רשלנות רפואית בהריון ולידה
  • רשלנות רפואית ברפואת שיניים
  • רשלנות רפואית בניתוח

כיצד נקבע העונש ברשלנות רפואית

כאשר מובעים בפני בית המשפט הראיות בדבר רשלנות רפואית הראיות הללו מובאות באופן אובייקטיבי, כלומר מתוך השוואה ל'אדם מן הישוב' – מה אדם סביר היה עושה במקרה זה. ההתייחסות היא לנזק אשר נגרם, האם מדובר בנזק ישיר מוכח או שמדובר בנזק עקיף שקשה להוכיח. ישנה התייחסות לנתונים אודות המטופל, להיסטוריה שלו כפי שהובאו לידי המטפל מבעוד מועד בעת קבלתו של המטופל – התיק הרפואי של המטופל. כמו כן ישנה התייחסות לנסיבות אליהן היה אמור להיות מודע המטפל.

מקרה מבחן

במקרה המבחן שלפנינו אדם מגיע לבית החולים עקב מעורבותו בתאונת דרכים. הרופא המטפל עם קבלתו מעיין בתיק הרפואי של אותו אדם. בתיק הרפואי הרופא עשוי לגלות נתונים היסטוריים אודות המטופל כגון: ניתוחים שהתבצעו ועשויים להשפיע, דיווח על כאבים במקום מסוים. הרופא עשוי לדלות מידע גם מן האדם המלווה את המטופל או שייתכן שאותו אדם מיוזמתו יפנה אל הרופא עם נתון שהוא בעל ערך ומשמעות בהקשר של המקרה שלפנינו.

תפקידו של הרופא הוא להסיק את המסקנות הנדרשות על פי הנתונים אשר בידיו. כאמור ייתכן ולרופא המטפל יהיו נתונים ממספר מקורות ועליו לתת את הדעת ולהפריד בין העיקר לטפל, בין אם מדובר בתיק הרפואי ובין אם מדובר בדיווח בעל פה או בכתב מצד שלישי – כלומר האדם אשר מלווה את המטופל או ממרפאה פרטית שטיפלה בעבר באותו מטופל ושולחת ביוזמתה מידע שלטעמה הכרחי ובר התייחסות. על הרופא לתת מענה בזמן אמת לכל המשתנים הללו.

הרשלנות משמעותה היא היעדר מענה הולם ו\או התעלמות מן המשתנים הללו, מה שעשוי להשליך על תוצאות הטיפול.

האם רשלנות רפואית הינה מעשה פלילי

בתביעת רשלנות רפואית מובאים בפני בית המשפט הראיות אשר מוכיחות את כל מה שהובא להלן, קרי הנתונים אשר הובאו בפני הרופא בין אם בעל פה או שבכתב וכן הנזקים אשר נגרמו עקב התייחסות בלתי הולמת\נכונה לאותם נתונים. לצורך זה, על המטופל לפנות לעורך דין פלילי העוסק בתחומים אלו כדי לקבל פיצויים על הנזקים.

אולם, אין בכל אלו בכדי להעיד על כוונת זדון. כלומר – בכדי להכיל על הנתבע כוונות פליליות על התובע להוכיח כי הנתבע התרשל בתפקידו מתוך כוונת זדון. מקרים מן הסוג הזה הם נדירים. אפשרות נוספת היא כאשר הנזק בשל הרשלנות הוא כל כך גדול. גם במקרה זה תידרש התביעה להוכיח כוונה אך אין בכך בכדי להכיל אחריות פלילית על הנתבע.

Comments are closed.