נפקדות או עריקות – עורך דין צבאי

מדריך – ההבדל בין נפקדות לבין עריקות: חייל הנעדר משירות בצה"ל. מומלץ לקבל ייצוג של עורך דין צבאי.

  מיהו נפקד?

  • חייל אשר קיבל צו להתייצב לשירות צבאי ולא התייצב במועד שנקבע לו על ידי הצו שקיבל.
  • חייל המשרת בשירות סדיר או מילואים ושעזב את יחידתו ואת תפקידו ברשות או שלא ברשות ולא חזר בזמן שנקבע לו באישור.
  • חייל המשרת בשירות סדיר או במילואים שאינו נמצא במקום שיהיה צריך להיות באותו הזמן, חייל שיצא מהארץ ולא קיבל היתר מהצבא.
  • חייל שנשלח על ידי היחידה בה הוא משרת ליחידה אחרת ולא התייצב ביחידה אליה הוא נשלח מכל סיבה שלא תהיה יחשב גם הוא כנפקד.

 

נפקדות היא מונח צבאי ל"היעדרות משירות צבאי שלא ברשות" (סעיף 94 לחוק השיפוט הצבאי, התשט"ו 1955). עד מספר מסוים של ימים. נפקדות היא שלב אחד לפני עבירת עריק. המונח נפקדות נקבע כדי לבצע הפרדה בין חיילים נפקדים לבין חיילים עריקים כי אופן הטיפול בהם שונה. בפקודות צה"ל, יש חלוקה של הנפקדות לשני סוגים – נפקדות של 24 שעות ונפקדות של מעל 24 שעות. אם אתה חייל בסדיר או חייל בשירות מילואים ונעדרת משירות ללא רשות, מומלץ להתייעץ עם עורך דין צבאי המכיר את החוקים הצבאיים ויכו לסייע לך בייעוץ והדרכה.

חייל, שים לב!

לפי חוק השיפוט הצבאי, סעיף 92 אומר כי חייל שערק מהצבא דינו 15 שנות מאסר. החוק קובע, עריקה, "העדר מן השירות מתוך כוונה שלא לחזור לצבא". בנוסף קובע החוק כי מי שנעדר מהצבא 21 ימים מהצבא, הצבא רואה בכך כי הכוונה של החייל היא לא לחזור לצבא ובכל מקרה הוא נחשב לעריק. כמו כן סעיף 94 בחוק קובע כי חייל שנעדר מהצבא יקבל עונש של שלוש שנות מאסר. לכן, יש חשיבות רבה להתייעצות עם עורך דין צבאי כמה שיותר מוקדם כדי שישמור על הזכויות שלכם.

חיילי מילואים, האם החוק חל גם עליהם?

חיילים בשירות מילואים שלא התייצבו ליחידה שלהם יחשבו כעריקים החל מהיום ה 20 להיעדרות. אם תקופת ההיעדרות חלה לאחר שהתייצבו ביחידה, העריקות מהצבא תחשב החל מהיום ה 15 להיעדרות. הטיפול בחיילי מילואים בדרך כלל מתחשב יותר ויש נטייה להפחתת ההחמרה בעונש.

חייל בסדיר או במילואים, התייעצות עם עורך דין צבאי לפני תאריך המשפט, הכי מוקדם שאפשר, ישמור על הזכויות ויסייע רבות בכל חקירה ובכל משפט.

 

במאמר זה הובא לפניכם החוק והנוהל שהצבא פועל בעניין נפקד או עריק, אך מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ אצל עורך דין צבאי. המאמר מביא תיאור כללי בלבד ולא מחייב. במקרה של צורך מומלץ בייעוץ משפטי ספציפי למקרה עצמו.

Comments are closed.