משפט ציבורי

בשנים האחרונות, אנחנו עדים ללא מעט עימותים חריפים שמתקיימים בין הכנסת לבית המשפט העליון. ללא ספק הויכוח הוא גדול מאוד ומרתק מאוד. הכנסת, כמובן היא הריבון והיא נבחרת על ידי העם ותפקידה כרשות המחוקקת הינה לחוקק חוקים ולפקח על פעולות הממשלה. בית המשפט העליון משמש כבית המשפט הבכיר ביותר של הרשות השופטת. במשך שנים, מתנהל הויכוח האם לבית המשפט העליון יש סמכות לפסול חוקים שמחוקקת הכנסת וכן האם יש להגבילו במצב שכזה. זה כבר תחום שנקרא משפט ציבורי, שכן במקרה הזה יש דיאלוג ישיר של בית המשפט העליון עם הכנסת.

המשפט הציבורי הינו ענף בתחום המשפט שבפועל בא לסדר את תחום היחסים שבין היחידים או החברה עם השלטון. כאשר מדובר על המשפט הציבורי ניתן לחלק אותו למספר תחומים עיקריים: המשפט החוקתי, המשפט המנהלי וכן גם המשפט הפלילי.

במקרה של המשפט החוקתי, זהו תחום משפט העוסק בחוקים ובתחום הסמכויות של הגופים השלטוניים של מה מותר להם ומה אסור להם לעשות וכן גם ליישום של חקיקה על ידי הממשלה. יצוין, כי בניגוד לפרטים לשלטונות לדוגמא אסור לעשות משהו שאינו כתוב בחוק והפרשנות לחוקים שאליהם כפופים הגופים השלטוניים לרוב הינה מאוד ברורה והפרשנות הינה מאוד מצומצמת.

המשפט המנהלי לעומת זאת, הינו תחום העוסק בהסדרת הפעילות של הרשויות השונות, בין אם אלו משרדי הממשלה או גם של הרשויות המקומיות. כיום ניתן למצוא בתי משפט מנהליים שעוסקים אך ורק בתחום המשפט המנהלי.

המשפט הפלילי הינו תחום שרלוונטי לכל החברה, שכן הוא בא להגדיר מהי התנהגות שלילית ומה יקרה למי שיבצע התנהגות שלילית. בהקשר של המשפט הציבורי זה מתייחס לכך שהמדינה היא זאת שאחראית על אכיפת המשפט הפלילי, שכן מי שעובר על החוק הפלילי נתבע על ידי המדינה והיא גם זאת שאחראית על ביצוע העונש.

ללא ספק, מדובר על ענף משפטי מעניין מאוד שרלוונטי לכל תחומי המשפט בישראל ומי שעוסק בתחום משפט זה צריך להיות בעל ידע נרחב בחקיקה וכן גם בעל ידע רחב בפסקי דין ותקדימים, אולם מדובר שללא ספק משפיע על חיי היום יום של כל אדם ואדם במדינה.

Comments are closed.