מזונות ילדים – כמה, מתי ואיך

גירושין הם שלב דרמטי בחיי המשפחה הנוגעים לכל אחד מהנפשות, החל מההורים שקבלו החלטה לפרק את התא המשפחתי ועד הילדים שיאלצו לחלק את זמנם בין אם המשפחה לאב המשפחה. אחת הסוגיות היותר מוכרות בהקשר הגירושין, הם המזונות אותן נאלץ (על פי רוב), אב המשפחה לשלם לאם, אך נשאלת השאלה האם בכל מקרה חייב האב לשלם מזונות, האם משמורת משותפת לא מבטלת חובה זו? מהם סכום המזונות, מתי נכון לשלם אותם כיצד ועוד. על שאלות אלו ועוד ננסה לענות במאמר הבא.

כיצד נקבעים המזונות

המזונות אותן יחויב אב המשפחה לשלם לאם המשפחה (אם ובלי קשר למשמורת משותפת), יקבעו בהתאם לדין העברי, אז עבור ילדים עד גיל 6, יספק אב המשפחה את כל צרכיהם ההכרחיים וזאת ללא כל קשר למצב הכלכלי ומאידך תשלומים עבור צרכים לא הכרחיים, יחולקו בין האם לאב. היה ומדובר על ילדים בגילאים שבין 6-15 , אזי שני ההורים יחלקו בנטל בהתאם ליכולתם הכלכלית ולפערי ההכנסה ביניהם כמו גם כושר ההשתכרות של כל אחד ואחת מהם. ההוצאות מחושבות בין הוצאות תלויות (שהות הילד אצל ההורה לרבות צריכת חשמל, מים וכיוצא בזאת) שהות לבין הוצאות שאינן תלויות שהות (ביגוד הנעלה ועוד).על מנת להגיע להסדר מזונות אין חובה לגשת לבית המשפט ולהמתין לפסיקה וכל עוד ישנה הסכמה הדדית בין ההורים, ניתן להגיע להסכם אצל עורך דין משפחה.

גובה המזונות נקבע בהתאם לפרמטרים שונים ומגוונים אך כך או אחרת, המזונות לא ירדו מ 1,350 ₪ לחודש בעבור כל ילד וזאת בטרם חושבו דמי המדור והוצאות החינוך. כל אב ללא קשר למצבו הבריאותי ו/או אם הוא נמצא מאחורי סורג ובריח, יהיה מחויב בתשלום מזונות חודש בחודשו. בכל הקשור למזונות אותן עתידה לשלם האם, לא נקבע בחוק סכום מינימאלי או בכלל.

גובה המזונות יחושבו בהתאם להכנסותיו של אב המשפחה ולנכסים בהם הוא מחזיק וכמובן בהתאם לרמת חייו ומנגד בהתאם לצרכי הילדים. היה וסכום המזונות לא מתקבל בהסכמה, יש להגיש לבית המשפט מסמכים המאמתים את רמת החיים ואת צרכי הילדים.  משום שידוע כי תהליך הגירושין הוא תהליך קשה ורווי מלחמות, נתקלים לא פעם שופטי בתי המשפט באבות שמציגים מצג שווא, שהם לכאורה עניים ועל כן בוחר בית המשפט להתייחס לפוטנציאל ההשתכרות של אב המשפחה ולא להשתכרות הלכה למעשה. בית המשפט יפסוק את סכום המזונות בהתאם למה שהוא סבור כי הגבר יכול לשלם ולעיתים הקביעה תהיה גבוהה מהשתכרות שלו בפועל. התשלום יבוצע על פי רוב בתחילת כל חודש.

לסיכום

לצד הגירושים עומדת השאלה המהותית, כמה מתי וכיצד נקבע גובה המזונות. הקביעה משתנה מאדם לאדם בהתאם לקריטריונים שונים ומגוונים. 

מרחבי הרשת:
הרבלייף – חיים טבעיים יותר
מארק היוז – מייסד הרבלייף
הרבלייף תעניק חסות לספורטאים מצטיינים
הרבלייף מציגה: אבקת חלבון למגזר הדתי
הרבלייף – הסטוריה ותרומה לקהילה

Comments are closed.