הנחה בתעריפי הארנונה מבחינת משפטית

כל בעל נכס בישראל כיום חייב בתשלום ארנונה, אך ישנם גם מצבים שונים בהם ניתנת הנחה ע"י מוסדות העירייה על גובה התשלום – איך וכיצד בדיוק, זאת ננסה לסקור במאמר הבא, אך לפני זה רקע קצר לאלו שלא בקיאים במונחים ובתחום, הסבר קצר וכללי על ארנונה מהי.

מהי למעשה ארנונה?

הארנונה היא למעשה מס הנגבה ע"י העירייה מכל בעל נכס או המחזיק בו. המחזיק בנכס, הוא מי שבפועל משתמש בנכס ורשום עליו בעירייה. בעל הנכס חייב בתשלום הארנונה באם הוא גם המחזיק, כלומר אין אדם אחר אשר הנכס נמצא ברשותו. באם הנכס מושכר, המשכיר הוא זה שעליו מוטלת האחריות לשלם את דמי הארנונה. נכס יכול להיות דירה, או כל מבנה אחר הנמצא על השטח שבפיקוח הראשות המקומית. גובה תשלום הארנונה על נכס מסוים נקבע בהתאם לפרמטרים משתנים כמו – גודל, מיקום גיאוגרפי ועוד.

לפיכך, תשלום הארנונה משתנה מנכס לנכס אך אין נכס הפטור באופן מתשלום הארנונה, פרט למקרים חריגים שאושרו ע"י העירייה. כאשר מדובר בנכס שערכו מבחינת גודל ומיקום גאוגרפי גבוה, יהיה גם התשלום הנדרש גבוה בהתאם, וכך גם להיפך.

כיצד נוכל לקבל הנחה בארנונה?

כאמור, כל עירייה מחויבת עפ"י חוק העיריות לגבות מתושבי תחומה השיפוטי את תשלום הארנונה. אך למרות זאת, ישנם מקרים מסוימים בהם מקלה הרשות המקומית (מועצה מקומית או עירייה) בגובה תשלום זה ממחזיקים מסוימים של נכסים מאי אילו סיבות אשר היא רואה לנכון להתחשב בהן, ואשר מעוגנות בתקנות הנחה בארנונה. עפ"י תקנות המדינה בכל עירייה צריכה לפעול מחלקת "הנחה בארנונה" שתפקידה לדון במקרים שונים של בקשה להנחה, ולהחליט בדבר אישור ההנחה וגובהה.

ההנחות בארנונה אינן מיועדות לכל מחזיק בנכס, והן ספציפיות למחזיקים מסוימים אשר מתוקף מצבם הסוציו אקונומי המוכר ע"י המדינה אינם מסוגלים לעמוד בנטל תשלום הארנונה בגובהה המקורי. בין מחזקים אילו נמנים חיילים אשר שוכרים דירה בזמן שירותים הצבאי, סטודנטים השוכרים דירה בתקופת לימודיהם, אילו המוכרים כמיעוטי יכולת ע"י המוסד לביטוח לאומי כגון מקבלי אבטחת הכנסה, ועוד נוספים, בהתאם להחלטת הרשות המקומית.

ישנם מקרים נוספים, בהם ניתנת הנחה על הארנונה כמו במקרים של נכות או סיבות אחרות, שוועדת ההנחות בארנונה רואה לנכון לאשרם לאחר שנמצאו כל האישורים המעידים את אמיתות מצבו של המבקש המונע ממנו לעמוד בתשלום הרגיל. בנוסף, הנחות בארנונה יכולים לקבל גם בעלי עסקים או מי שפעילותו והתנהלותו היומיומית תורמת בצורה זו או אחרת לרווחת העיר, הקהילה או המדינה. יש לציין כי לגבי כל אחד מהתרחישים המצוינים לעיל, רצוי לנסות ולהתייעץ מראש עם עורך דין המתמחה בדיני מקרקעין בנוגע להליך הצפוי והסיכויים לפני הגשת הבקשה להנחה.

נסכם ונאמר כי תשלום דמי הארנונה הוא לרוב תשלום דו חודשי שכל מי שמחזיק בנכס חייב בו. החיוב בארנונה מעוגן בחוקי המדינה, והפיגור בו עלול לביא לקנסות ועונשים ומכך רצוי להימנע.

Comments are closed.