הליך מחיקת רישום פלילי

עומד לחובתכם רישום פלילי על כל שנחקרתם פעם במשטרה על משהו ששום דבר לא קרה בעקבותיו או על עברה פעוטה? אתם לא לבד. כך תמחקו רישום פלילי בצורה הנכונה והטובה ביותר

לעיתים, על מנת להתקבל לעבודה במקום כלשהו, אנחנו נדרשים להציג תעודת יושר. תעודת היושר היא למעשה סיכום של כל הרישומים הפליליים שלנו, במידה והם קיימים. היא עלולה להכשיל אותנו, במידה ורשומים בה רישומים פליליים.

רישום פלילי עלול להפריע להתקבל לעבודה במקומות רגישים, ואפילו אם מדובר ברישום זניח, הוא עלול לפגוע במהימנות שלנו. מסיבה זו יש חשיבות לביצוע מחיקת רישום פלילי, מוקדם ככל האפשר.

מה כולל הרישום הפלילי?

באופן כללי, המרשם (מאגר הרישומים) הפלילי כולל מידע על עברות שבוצעו על ידי אדם, על ההרשעות ועל העונשים שקיבל. בנוסף הוא כולל מידע גם על תיקים פתוחים, שנמצאים בברור.

המידע במרשם הפלילי מופיע בו לאורך שנים, עד שהוא מתיישן, על פי פרמטרים שקבועים בתקנות.

לדוגמא, אם הורשעתם בעברה שדינה מאסר של שנה עד שלוש, הרישום הפלילי יופיע בתיק לאורך שבע שנים ועוד תקופת המאסר.

בנוסף, גם אם קיבלתם עונש של מאסר על תנאי, או עונש אחר – עבודות שרות, למשל – עדיין יופיע הרישום לאורך אותן שבע שנים.

מה עושים אם רוצים למחוק את הרישום לפני תום תקופת ההתיישנות?

ניתן לנסח בקשה מנומקת היטב, לפנות למשטרת ישראל ולבקש למחוק את הרישום.

חשוב מאוד שכל הפנייה תעשה באמצעות עורך דין פלילי שמתמחה בהגשת בקשות מסוג זה ובבקשות לחנינה. על עורך הדין לייעץ מתי כדאי להגיש את הבקשה, מה לכתוב בה וכיצד לנסח אותה באופן הטוב והנכון ביותר.

כיצד ועל פי מה נבחנת הבקשה?

במשטרה יש ועדה שדנה בשאלת חומרת העברה, בסטטוס של מבקש הבקשה ובזמן שעבר מביצוע העברה בפועל.

בנוסף, הוועדה דנה גם בסיכוי או בסיכויים לכך שהמבקש יחזור על העברה ועד כמה הרישום אכן מפריע לו לחזור למוטב או להשתקם, למצוא עבודה וכו'. על פי כל אלה מחליטים אם למחוק את הרישום, או לסרב, ולהשאיר אותו.

האם יש חשיבות למועד הגשת הבקשה?

בהחלט כן: אפילו אם הבקשה לביטול הרישום הפלילי תהיה מנומקת היטב, אם עבר זמן קצר מדי ממועד ביצוע העברה, המשטרה עלולה לסרב לה מיד. סירוב שכזה – אפילו מטעמים טכניים – עלול לסכן את סיכויי המבקש לביטול רישום פלילי בהמשך.

 

Comments are closed.