הסכם לחיים משותפים

לבני זוג שאינם נשואים, אך חיים יחד ומנהלים משק בית משותף קיימת האפשרות להכיל ביניהם הסכם לחיים משותפים. הסכם זה מהווה הצהרה משותפת של בני הזוג על חייהם המשותפים מכל המשתמע מכך. במסגרת ההסכם מפורטים מערך הזכויות והחובות של בני הזוג תוך התייחסות לסוגיות חשובות בחיי היום יום של הזוג ואף למצב של פרידה עתידית.
במסגרת ההסכם לחיים משותפים אין כל התייחסות ולא יכולה להיות כזו הנוגעת להסדרים החלים לאחר מותו של אחד מבני הזוג. אלו ניתן ליצור אך ורק במסגרת כתיבת צוואה כפי הנהוג הן לזוגות שאינם נשואים ובכלל לכל תושב אחר. אי לכך, לא פעם יחליטו בני הזוג, שבנוסף להסכם חיים משותפים עליו חתמו, מתפנים הם כל אחד לכתיבת צוואה מול עורך דין ובה החלטתם למי להוריש את רכושם וממונם לאחר מותם.
הסכם לחיים משותפים חשוב ומשמש את אותם זוגות שבחרו בחיי זוגיות ללא הרצון או היכולת להינשא כפי שדורש החוק בישראל. אי לכך, הסכם שכזה בא אף לעזור ולתת מענה לזוגות חד מיניים.

בעלות על רכוש

ביטוי בולט בהסכם לחיים משותפים נוגע לבעלות על הרכוש שבני הזוג צבר כל אחד לבדו טרם תחילת חייהם המשותפים. במקרים רבים, נקבע בהסכם שהרכוש של כל בן זוג ימשיך להיות נחלתו של כל אחד גם בזמן החיים המשותפים ובמיוחד אם חלק מאותו רכוש יש ומניב רווחים כלשהם כשרכוש זה נשאר אצל כל בן זוג גם אם אלו מחליטים על פרידה. מעבר לכך, לכל בן זוג שהוא בעל אותו רכוש ההחלטה הבלעדית מה לעשות עמו ללא הצורך בהסכמת בין הזוג השני.
ביטוי נוסף בהסכם לחיים משותפים נוגע לבעלות של רכוש שהזוג צובר יחדיו ואופן חלוקתו הן בזמן חייהם המשותפים והן במקרה שיחליטו להיפרד. כאן לרוב אופן החלוקה יישען על פי חלוקת מימון הנטל הכלכלי של משק הבית המשותף.
חשוב לציין, שבהסכם מסוג זה לא חלה כל חובה חוקית באישור ההסכם בפני מסגרת שיפוטית דוגמת בית משפט לענייני משפחה ו\או בית דין רבני. ובכך, ההסכם לחיים משותפים תקף מרגע חתימת שני הצדדים עליו.
מומלץ להתייעץ עם עו"ד לענייני משפחה בטרם עריכה וחתימה על הסכם לחיים משותפים על מנת לוודא כי כל העניינים הרלוונטיים והאינטרסים החשובים מעוגנים כדבעי בהסכם.

Comments are closed.