בקשה לצו ירושה

אחד מבני המשפחה נפטר מין העולם ולא השאיר אחריו צוואה? בשביל לפדות את הירושה עליכם להגיש בקשה לצו ירושה לרשם לענייני ירושה ולבקש צו המצהיר מה הם זכויותיכם בנכסיו של הנפטר. לאחר שיבצעו את חלוקת העיזבון בין קרובי המשפחה, הרשם מפרסם את העניין הספציפי שלכם ברבים ומאפשר לאנשים אחרים להתנגד בתקופת זמן מוגדרת מראש. ההתנגדות לרוב נעשית על ידי אדם שיכול לטעון כי אין לתת צו ירושה לפי בקשתכם.

 

סוגי התנגדויות

לאחר שהגשתם בקשה לצו ירושה והתחלתם לחשוב על שלל ההתנגדויות שיכולות לצוץ, חשוב שתכירו את הסיבות הרבות שבגללן תהליך זה עלול להתעכב: קיום יורשים נוספים מעבר למה שצוין בבקשה, הנפטר השאיר אחריו צוואה תקפה ועל כן, יש לפעול לפיה ו/או שאחד מהיורשים שצוין בצו אינו רשאי על פי חוק לקבל את הירושה. במקרה וישנה התנגדות, אפילו אחת, הדיון מועבר לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שידון בטענות נגד הבקשה ויחליטו בסופו של דבר, אם לקבל אותן או שמא לא. במידה ולא קיימת התנגדות עד לזמן סביר, ניתן להמשיך עם הבקשה.

 

מימוש הבקשה והצוואה

ככל שנמצאו היורשים החוקיים של הנפטר, ניתן להנפיק את הבקשה לצו ירושה ולבצע את חלוקת העיזבון לפיה. מסמך הבקשה מגדיר במפורש מי הם הזכאים לירושה, מה הנתח המחולק לכל אחד ועוד. לאחר החלוקה בין היורשים, נדרש מהם לפנות לגופים הפורמליים, אלו שלרוב מחזיקים בנכסיו של הנפטר, כמו: חברות ביטוח, בנקים וכדומה ולהציג בפניהם את צו הירושה המקורי עם החתימה של הרשם לענייני ירושה.

ישנם מקרים בהם היורשים החוקיים ניגשים לצורך מימוש צו הירושה מול גורם שמחזיק בנכסי הנפטר כמו: בנקים והם, דורשים ממנו שכל היורשים הרשומים בצו הירושה יתייצבו בפניו ביחד עם הצו החתום. הסיבה שבגללה הבנקים עושים זאת היא בעקבות פסק דין שהתקבל בשנים האחרונות שנועד בסופו של דבר, למנוע סיטואציה בה אחד מהיורשים מקבל נתח גדול יותר ממה שנקבע לו בצו הירושה.

לגופו של עניין, מימוש צו הירושה עלול לעיתים להיתקל במכשולים מצד גורמים שציינו לפני כן וכאלה שעלולים לצוץ בהמשך. לרוב המכשולים יהיו מצד המחזיקים ברכושו של הנפטר, שמסרבים, בהרבה מקרים, להעביר את הנכסים שכתובים בצו ליורשים החוקיים. במקרים בהם מתחילות להיווצר בעיות מהסוג הזה עליכם בשלב הזה להתייעץ עם עורך דין מקצועי המתעסק בתחום צוואות, התנגדות וכדומה, האחד שיסייע לכם לממש את זכויותיכם החוקיות כפי שמגיע לכם. בכל מצב, גם בהגשת בקשה לצו ירושה וגם בקיום הצוואה. במקרים רבים, אנשים מתנהלים בצורה עצמאית כשזה נוגע בחלוקת נכסים, אך ברגע שהם פונים לעורך דין מהימן ומקצועי לטיפול בתיק שלכם, התוצאות מגיעות מהר יותר, הטיפול נעשה בצורה הנכונה והדבר העיקרי, שבסופו של התהליך החלוקה תהיה שווה והריבים המשפחתיים לא יחלחלו בתהליך חלוקת העיזבון גם לאחר ביצוע.

 

 

 

Comments are closed.