בדיקת צו קיום צוואה – מהם השלבים בתהליך

כדי לממש את עיזבונו של המנוח יש לבדוק האם הוא השאיר אחריו צוואה. אם יש עותק של הצוואה בידי היורשים עליהם להגיש בקשה מקוונת לרשם לענייני ירושה על מנת שצוואת המנוח תיכנס לתוקף ולאחר אישורה היורשים יוכלו לקבל את חלקם בעיזבון. אם היורשים לא יודעים האם המנוח כתב צוואה, עליהם לבדוק באמצעות הרשם לענייני ירושה האם המנוח הותיר אחריו צוואה. יש להגיש בקשה מסודרת, אפשר בעזרת ליווי צמוד של עורך דין או לבד.

תהליך הבדיקה על ידי הרשם לענייני ירושה

את הבקשה לצו קיום צוואה יש להגיש ללשכת הרשם לענייני ירושה על פי מקום מגוריו האחרון של המנוח. יש לשכות של הרשם לענייני ירושה ב-5 מחוזות בארץ – תל אביב, חיפה, ירושלים, באר שבע ונצרת. יש למלא את הטופס המופיע באתר של הרשם לענייני ירושה, מלבד הטופס עצמו יש לצרף לבקשה מסמכים שונים כגון:

  • שוברי תשלום – ניתן לשלם את האגרה באתר שירות התשלומים הממשלתי, לחלופין אפשר לשלם את האגרה גם בלשכת הרשם לענייני ירושה, אם מגישים את הבקשה באופן מקוון זוכים לאגרה מופחתת.
  • תעודת פטירה – יש לצרף לבקשה את תעודת הפטירה של המנוח, התעודה מונפקת ונשלחת בדואר על ידי משרד הפנים.
  • צוואה מקורית – יש לצרף את הצוואה המקורית הנמצאת בידי היורשים לבקשה הנשלחת ללשכת הרשם, את הצוואה המקורית יש להגיש ללשכת הרשם תוך 7 ימים ממועד הגשת הבקשה לצו קיום צוואה. אם אין ליורשים את הצוואה המקורית עליהם לצרף מסמך מנומק מדוע הצוואה המקורית לא צורפה לבקשה.
  • אישור בכתב מהיורשים – יש לצרף לבקשה אישור המעיד על כך שכל היורשים מודעים להגשת הבקשה ללשכת הרשם, במקרים מסוימים אפשר להסתפק בתצהיר של מגיש הבקשה על כך שעדכן את היורשים וכי הם מודעים להגשת הבקשה.
  • ייפוי כוח לעורך דין – אם שוכרים את שירותיו של עורך דין יש לצרף לבקשה ייפוי כוח עבור עורך הדין על מנת לאפשר לו לטפל בתהליך הנדרש מול רשם הירושות.

את הבקשה ללשכת הרשם לענייני ירושה יש למסור בארבעה סטים, מקור ושלושה העתקים. יש מקרים בהם צריך לשלוח את הבקשה לבדיקה על ידי בית דין רבני.

לאחר בדיקת המסמכים ואישור תקינות הבקשה, לשכת הרשם לענייני ירושה דואגת לפרסום הבקשה ברשומות ובעיתון, כפי שנדרש בחוק. במקביל הבקשה מועברת לטיפול על ידי עוזר הרשם או בא כוחו של היועץ המשפטי לממשלה במשרדי האפוטרופוס הכללי. לאחר השלמת הטיפול במשרד האפוטרופוס וכל עוד אין צורך להעביר את התיק לבית משפט לענייני משפחה בגלל התנגדויות או מסיבות אחרות, הרשם מפיק צו קיום צוואה. הצו הדיגיטלי נשלח לדואר אלקטרוני של מגיש הבקשה.

ברוב המקרים ניתן לקבל צו קיום צוואה בתוך כ-40 ימים ממועד הגשת הבקשה עם כל המסמכים הנדרשים. אם צריך להשלים מסמכים חסרים התהליך צפוי להתעכב.​

עוד משהו שיעניין אותך:

שי פניני

שי פניני – משרד עורכי דין

Comments are closed.