מהו צו ירושה

צו ירושה הינו צו משפטי אשר ניתן לבני משפחתו של הנפטר לאחר מותו, במקרים בהם לא הותיר אחריו צוואה מסודרת ותקינה. הצו מתקבל על ידי הרשם לענייני ירושה, ועל מנת לקבלו יש להגיש בקשה לקבלת צו ירושה. חשוב לציין כי צו הירושה עצמו לא עוסק בפרטי הירושה כגון היקף נכסיו של הנפטר או פירוטם, אלא רק מצהיר מי הם יורשי הנפטר ומה חלקו של כל אחד מהם בעיזבון. צו הירושה מאפשר למעשה ליורשיו של המנוח לממש את זכויות הירושה שלהם באופן חוקי.

מי יכול להגיש בקשה לצו ירושה?

הגשת בקשה לצו ירושה יכולה להיעשות על ידי כל אחד אשר מעוניין לקחת חלק מהעזבון והוא בר סיכוי לכך. את הבקשה זכאים להגיש יורשי המנוח או הטוענים להיות יורשיו, כשלרוב מדובר בבני המשפחה הקרובים, אולם גם בעלי עניין נוספים כגון נושיו של המוריש יכולים להגיש בקשה למתן צו ירושה.

הבקשה יכולה להישלח באופן עצמאי וניתן גם להעביר את הטיפול בבקשה לעורך דין המתמחה בדיני ירושה אשר יטפל בתהליך עבור היורשים וייצג אותם אל מול הרשויות. ניתן להגיש את הבקשה גם באופן מקוון, אולם במקרים חריגים ישנה חובה לגשת לסניף המתאים של הרשם לענייני ירושה.

תהליך קבלת הצו

את הבקשה לצו ירושה יש להגיש בארבעה עותקים בצירוף טופס בקשה בו יש למלא את כל הפרטים הנדרשים, בהם: פרטי המבקש ופרטי היורשים האחרים, חלקם בעיזבון, פרטי המנוח וכדומה. כמו כן, יש לצרף לבקשה מסמכים שונים כגון תעודת פטירה מקורית, שוברי תשלום אגרה, תצהירי הסתלקות, הודעות ליורשים האחרים וכדומה.

אם חסרים פרטים או מסמכים בבקשה, היא תישלח בחזרה אל השולח לצורך השלמות. במידה והבקשה מולאה כהלכה וצורפו לה כל המסמכים הדרושים יעביר הרשם את הבקשה לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד האפוטרופוס הכללי, כדי לאפשר להביע התנגדות. במקביל, מפורסמת הודעה בעיתונים היומיים בדבר הגשת הבקשה למתן צו ירושה, בכדי לאפשר הגשת התנגדות למתן הצו, על ידי מי שמעוניין בכך.

האפוטרופוס הכללי משיב תוך 45 ימים באחת מהאפשרויות הבאות:

  1. אישור הבקשה
  2. בקשה להשלמת פרטים חסרים
  3. העברת התיק לדיון בבית המשפט לענייני משפחה

לאחר קבלת תשובת האפוטרופוס הכללי ולאחר שחלפו המועדים להגשת התנגדויות, ובהנחה שאין התנגדויות או התערבות של בא כוח היועץ המשפטי לממשלה בבקשה, יינתן צו הירושה.

התנגדות לצו ירושה

במידה ואדם מסויים רואה עצמו כנפגע מבקשה לצו ירושה, הוא יכול להגיש התנגדות לצו ירושה. את ההתנגדות יש להגיש סמוך ככל הניתן למועד הגשת הבקשה לצו ירושה ולא יאוחר מתום התקופה אשר נקבעה בחוק לצורך הגשת התנגדויות. ההתנגדות לצו מוגשת לרשם לענייני ירושה במספר עותקים, כמספר הצדדים בתיק, וכן עותק נוסף עבור בית המשפט. בכתב ההתנגדות יש לפרט את הסיבות להתנגדות ונימוקיהן, וכן לצרף כל מסמך רלוונטי אשר עליו מתבססת ההתנגדות. התיק מועבר לטיפולו של בית המשפט לענייני משפחה. במקרים בהם ישנו צורך בהגשת התנגדות לצו ירושה מומלץ לפנות לעו"ד המתמחה בענייני ירושה לצורך קבלת ייעוץ מקצועי מתאים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *