המכון הרפואי לבטיחות בדרכים

אחת הדרכים בהם מדינת ישראל עושה מאמצים רבים להילחם בנושא אכיפה של חוקי התעבורה, מניעת עבריינות ובדיקת כושר נהיגה תקין בין ציבור הנהגים, הוא השימוש במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.  מוסד זה כפוף למשרד הבריאות אך פועל מכוח החוק בכל הקשור לכשירות נהגים בהקשר לדיני התעבורה. מקור סמכותו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, הינו בצו שר הבריאות שניתן לה בשנת 1980, סמכויותיו רשומות בתקנות התעבורה.  מדובר, בגוף ציבורי לכל דבר  ועניין. המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, מהווה מאין זרוע רפואית של משרד הרישוי, אשר אינו בעל הידע הרפואי והסמכות להחליט בעניין כשירות נהיגה של הציבור. וזו נעשית רק לאחר המלצות המכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

 

במקרים בהם כשירות הנהיגה של אדם תיפסל בהתאם להמלצת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יש מצבים שהפסילה תהיה לצמיתות, או קצובה בזמן עד למילוי תנאים שייקבעו בהתאם להמלצות המכון ולהחלטת משרד הרישוי. התנאים יכולים לחול על הרכב בו הנהג נוהג או במצבו הרפואי של הנהג. על כן במקרים כאלה יש חשיבות רבה להסתייע בעורך דין המתמחה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.  לרוב המופנים לבדיקות כשירות רפואית, הינם נהגים כלפיהם מתעורר ספק, לגבי כשירותם לנהיגה מסיבות רפואיות. בנוסף, יש נהגים אשר מבקשים רישיון נהיגה לרכב ציבורי ומשא כבד. אלה, מופנים על ידי משרד הרישוי למכון הרפואי לצורך מתן חוות דעת והמלצה. יש כאלה שמצבם הרפואי השתנה מסיבות שונות והמידע שהתקבל מעלה חשדות על מצב כשירותם. גם אלה מופנים למכון למתן המלצה וחוות הדעת.

 

קבלת תוצאות המכון הרפואי  וערעור על  החלטתם

לאחר הבדיקות במכון, ישנם נהגים הנקראים להתייצב בפני המכון הרפואי פעם נוספת וישנם נהגים אשר לגביהם אף נדרשים נתונים נוספים מהרשויות השונות. כל זאת, על מנת לגבש את ההחלטה הגורלית באם לפסול את רישיונם לצמיתות, אם באופן חלקי, אם להשיבו בתנאים מסוימים או אם להשיבו בכלל.

 

במידה והנהג או בא כוחו רוצים לקבל לידם את החומר הרפואי יש להפנות בקשה מסודרת בצירוף הצהרה על ויתור סודיות רפואית. במצב זה החוק מחייב את המכון הרפואי לבטיחות בדרכים למסור את מלוא הנימוקים והמסמכים לרופא או לבא כוחו. בצורה זו ניתנת הזכות לנהג או בא כוחו לערער על המכון הרפואי לבטיחות בדרכים ולשנות את החלטת משרד הרישוי או להקל בתנאים. עורך דין המתמחה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים,  יוכל לייצג נאמנה את מרשו ויגיש ערעור בתוך זמן קצר של עד 30 יום לוועדת ערר הכוללת 3 רופאים מומחים מטעם המכון.

 

עורך הדין ידאג להעלות על הכתב את הטיעונים הרלוונטיים ביותר עבור הנהג. לוועדת הערר יש את הסמכות לבטל, לאשר או לשנות את החלטת המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, כמו גם לדרוש בדיקה מחודשת. במקרים חריגים היה והוועדה לא שינתה את החלטות המכון, ניתן שוב לעתור לבית המשפט המחוזי בגין סיבות וטענות שעוסקות בפן המשפטי ובהליך הטיפול.

 

בסופו של דבר

עורך דין המתמחה במכון הרפואי לבטיחות בדרכים, יבדוק באופן יסודי את כל תהליך פעילותו של המכון הרפואי לבטיחות בדרכים, וינסה לשנות את ההמלצות או להקל בתנאים ובכך לשנות את החלטות משרד הרישוי על מנת להחזיר למרשו את רישיונו על פי חוק

Comments are closed.